Záhrada v kopci

Archív značky: sliepky

Cudzí kohút nevadil

Kohúty na dedine odjakživa oznamujú príchod nového dňa. Mnohých moderných dedinčanov to rozčuľuje, starousadlíci sú zvyknutí. Najmä ak sú chovatelia nie len hydiny. Kohúta majú aj druhí susedia od nás. Jeho kikiríkanie mi nevadilo, aj keď sa ozýval v podstate 15 metrov odo mňa.
(viac…)

Experiment Brojler

Úvodný obrázok jasne definuje, čo bolo konečným cieľom experimentu. Doplniť vlastnoručne produkovaný sortiment potravín o mäso bez straty produkcie vajec. V tomto článku sa pokúsim zhrnúť priebeh experimentu a čiastkové výsledky. Možno vám to pomôže, ak sa rozhodujete, či chovať brojlery alebo nie.
(viac…)

Burina už nie je problém

Pre niektorých záhradkárov je burina večný problém a večný nikdy nekončiaci boj. Aj my sme samozrejme riešili podporu rastu pestovaných rastlín a utlmenie tých nežiadúcich. Výrazná zmena našich postojov nastala s rozšírením pestovania o chov. Ako to už býva v komplexnejších gazdovstvách, z problému sa zrazu stala príležitosť, z odpadu cenná surovina.
(viac…)

Grand opening

Naše prvé sliepky už boli v kuríne, každý deň sme sa o ne starali a pozorovali a konečne prišiel deň, kedy mali byť z domčeka vypustené do výbehu. Urýchlene som dokončil všetko okolo voliéry, čo som v časovom strese nestíhal a prišiel čas otvoriť sliepkam v kuríne dvere do sveta.
(viac…)

Doviezli sme mládky

Koncom marca sme si doviezli naše prvé sliepky do nového kurína. Na jednej strane sme sa veľmi tešili, na druhej sme mali aj isté obavy, predsa len naše vlastné skúsenosti sú nulové, z detstva si toho pamätáme niečo a naštudovanie si dostupných zdrojov nestačí. Aké to bude? A ako sa budú správať sliepky?
(viac…)

Chováme sliepky

Po šiestich rokoch hospodárenie na pozemku v kopci ako v záhrade sme trošku zmenili jej výraz a zameranie. Napĺňame v hĺbke duše skrytú víziu prerodu zanedbaného pozemku v rodový grunt. Statok ako miesto pre život rodiny, ktorý ponúka, v rámci aktuálnych možností, čo možno najviac pre život jeho obyvateľov. K flóre sme pridali faunu.
(viac…)